Friday, June 15, 2012

Perakaunan Islam 7


INSURAN ISLAM / TAKAFUL  1. Pengenalan
Konsep insuran Islam diasaskan kepada konsep takaful.
  1. Definasi Takaful
Perkataan takaful berasal dari perkataan bahasa Arab Ka, Fa dan Lam yang bermaksun tadhamun iaitu menjamin satu sama lain. Ia juga merujuk kepada perkataan al-Ta’min iaitu kesejahteraan dan al-musyarakah iaitu perkongsian. Oleh itu takaful ialah perkongsian tanggungjawab atau perkongsian jaminan di antara satu sama lain.

Takaful Islam beroperasi berasaskan perpaduan, rasa tanggungjawab dan hubungan persaudaraan di antara peserta. Peserta skim takaful ini bersetuju untuk memberi sumbangan kewangan berdasarkan tabarru’ (derma) dengan niat kerana Allah bagi membantu sesama mereka. Mereka bersetuju menanggung beban secara bersama kerana sebab-sebab kecederaan, kematian, kehilangan, kerosakan, bencana dan sebagainya.


  1. Perkembangan Takaful

  1. Falsafah Takaful
4.1  Bertanggungjawab
4.2  Bekerjasama bantu-membantu
4.3  Lindung-melindungi

  1. DAN KEPENTINGAN TAKAFUL


  1. Operasi Takaful
6.1  Takaful Keluarga
6.2  Takaful Am


  1. Perbezaan Takaful Islam dan Insuran Konvensional
7.1  Takaful mengamalkan konsep ta’awun (bekerjasama) sedangkan insuran konvensional mengamalkan system kapitalis berasaskan keuntungan.
7.2  Takaful mengamalkan konsep bersama menyertai sedangan 

No comments:

Post a Comment