Tuesday, September 9, 2014

CTU555TAJUK 1
MALAYSIA: KESEPADUAN DALAM KEPELBAGAIAN

TAJUK 2

PLURALITI MASYARAKAT ALAM MELAYU DALAM SEJARAH

TAJUK 3
PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN SEBAGAI ASAS HUBUNGAN ETNIK

TAJUK 4
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

TAJUK 5
PEMBANGUNAN POLITIK DAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

TAJUK 6
SEGREGASI KE INTEGRASI

TAJUK 7
STRATEGI SURVIVAL MELAYU DAN BUMIPUTERA DI MALAYSIA

TAJUK 8
ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK

¨PENILAIAN SEMESTER: 50%

1. Ujian Pertengahan Semester: 15%
       (Objektif, Betul-Salah & Esei)
2. Penulisan Esei: 15%
  (Pengenalan)1m
  (Isi & huraian)8m
  (Kesimpulan)2m
  (Rujukan berotoriti)2m
  (Etika & profesional)2m
3. Pembentangan: 20%
  (Komunikasi)2.5m
  (Berpasukan)2.5m
  (Etika & Moral Profesional)2.5m
  (Pembelajaran Sepanjang Hayat)2.5m
4. Penilaian Akhir: 50%
  Bahagian A: Objektif: 20%
  Bahagian B: Subjektif: 30% PENILAIAN SEMESTER: 50%