Monday, July 2, 2012

Tugasan Pelajar Ined Uitm

Pilih salah satu tajuk berikut. Format: Type tulisan ariel font 12 spacing 1.5 justify 10 pages binding presentation pada pertemuan ke 5.1. Perbezaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional: Suatu analisa.

2. Konsep pengeluaran dalam ekonomi Islam menjamin kekuatan ummah. Bincangkan.

3. Konsep penggunaan dalam ekonomi Islam berusaha melahirkan manusia yang baik dan sempurna. Bincangkan.

4. Kemiskinan berpunca dari amalan pengagihan yang tidak sempurna. Bincangkan kenyataan ini berdasarkan konsep pengagihan dalam Islam.


Perhatian: Setiap pelajar dikehendaki memilih satu sahaja. Tajuk yang telah dipilih oleh pelajar lain, tidak boleh dipilih oleh pelajar yang lain pula.