Friday, April 13, 2012

Musim Bunga 2


Musim Bunga di Kota Bharu

Musim panas berpanjangan adalah masa untuk menikmati suasana warna-warni pelbagai jenis bunga di Kota Bharu. Bukan itu sahaja...bila ada masa nanti saya akan tunjukkan suasana musim buah di sini...bunga pokok buah sudah kelihatan cuma belum berkembang...tunggu masanya nanti.Sunday, April 8, 2012

Curiculum Vitea


RESUMEMOHD ZUHAIRI BIN SAFUAN


PENSYARAH KANAN
GRED DM 52

UiTM KAMPUS MACHANG
KELANTANAKADEMIKA. PROFAIL PERIBADI
1. Nama: Mohd Zuhairi Bin Safuan
2. No. Kad Pengenalan:
3. No. Pekerja:
4. Warganegara: Malaysia
5. Bangsa: Melayu
6. Tarikh Lahir:
7. Umur:
8. Tempat Lahir: Klang, Selangor
9. Taraf Perkahwinan: Berkahwin
10. Jantina: Lelaki
11. Alamat Rumah: Lot 4460, Kg. Rupek, Jalan Pasir Hor, 15150 Kota Bharu, Kelantan.
12. Alamat Surat Menyurat: Universiti Teknologi Mara Kampus Machang, Bukit Ilmu, Km 8 Jalan Machang / Pasir Putih, 18500 Machang, Kelantan.KELULUSAN AKADEMIK
1. Sarjana Pengajian Islam, Pengkhususan Pemikiran Islam (Usuluddin dan Falsafah), Universiti Kebangsaan Malaysia, 1996-1998
Tajuk: Pemikiran Islam Fazlur Rahman Tentang Kebangkitan Islam
Penyelia: Prof. Madya Dr. Hj. Faisal Hj. Othman

2. Sarjana Muda Pengajian Islam, (Pengajian al-Qur’an dan al-Sunnah), Universiti Kebangsaan Malaysia, 1985-1989
Tajuk: Suatu Tinjauan Mengenai Etika Kerja Jepun Dari Sudut Pandangan Islam
Penyelia: Tuan Syed Ahmad Bin Syed HussinJAWATAN PENTADBIRAN
1. Koordinator Pusat Pendidikan Islam, UiTM Kampus Machang, 1 Januari 2001 – 31 Disember 2001

BEBAN TUGAS PENGAJARAN
1. Jan 1993, Pemikiran Islam Semasa, Diploma, 12 Jam, 150 pelajar
Jun 1993, Pemikiran Islam Semasa, Diploma, 12 Jam, 167 pelajar
2. Jan 1994, Pemikiran Islam Semasa, Pendidikan Islam Asas I, Diploma, 12 Jam, 180 pelajar
3. Jan 1995, Pemikiran Islam Semasa, Tamadun Islam III, Diploma, 16 Jam, 187 pelajar
4. Jan 1999, Pemikiran Islam Semasa. Sejarah dan Tamadun Islam, Diploma, 14 Jam, 182 pelajar
Jun 1999, Pemikiran Islam Semasa, Pendidikan Islam Asas I, Diploma, 14 Jam, 168 pelajar
5. Jan 2000, Pemikiran Islam Semasa (UIS 201), Sejarah dan Tamadun Islam, Tamadun Islam VI (Non-Muslim), Diploma, 14 Jam, 210 pelajar.
Jun 2000, Sejarah dan Tamadun Islam, Pendidikan Islam I, Pendidikan Islam II, Diploma, 12 Jam, 130 pelajar.
6. Dis 2000, Pendidikan Islam Asas II (UIS 151), Sejarah dan Tamadun Islam (UIS 251), 12 Jam (Koordinator PPI), Diploma, 161 pelajar (sepenuh masa). Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), DPA 03 & DBS 03, UIS 251, 28 pelajar.
7. Jan 2002, Sejarah dan Tamadun Islam (UIS 251) 8 Jam, Tamadun Islam dan Tamadun Asia II (TITAS II) 4 Jam.
8. Mei 2002, Insan dan Manhaj Ketuhanan (IMK 102) 8 Jam, Sistem Ekonomi Islam (IPK 212) 8 Jam dan Islamic Banking 1 (IBS 300) 3 Jam, 19 Jam.
9. Dis 2002, Sistem Ekonomi Islam (IPK 212) 6 Jam dan Islamic Banking System 1 (IBS 300) 3 Jam, 9 jam + (workload Ustzh Rusnani ke Makkah) (TITAS 1 = 4 JAM) (TITAS 2 = 2 Jam) 6 jam = 15 Jam.
10. Jun 2003, Sistem Ekonomi Islam (IPK 212) 4 Jam, Islamic Banking System I (ISB 300) 3 Jam dan TITAS 2 (Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2) 6 Jam = 13 Jam.
11. Nov 2003, Sistem Ekonomi Islam (IPK 212) 8 Jam, Islamic banking System I (ISB 300) 3 Jam dan IMK 152 (Kemasyarakatan Islam) 2 Jam.
12. Jun 2004, Sistem Ekonomi Islam (IPK 212) 8 Jam, Islamic Banking System I (ISB 300) 3 Jam dan Kemasyarakatan dan Kenegaraan Islam (IMK 152) 2 Jam. Relief Kelas Ustazah Nor Aishah Abu Bakar: Islamic Banking System II (IBS 350) 3 Jam dan IPK 212 (Sistem Perakaunan Islam) 2 Jam.
13. Nov 2004, Sistem Ekonomi Islam (IPK 212) 6 Jam, Islamic Banking System I (ISB 300) 3 Jam dan Kemasyarakatan dan Kenegaraan Islam (IMK 152) 4 Jam. Total 13 Jam.
14. Julai 2005
15. Disember 2005 – Mei 2006, Sistem Ekonomi Islam (IPK 212) 4 Jam, Islamic Banking System I (ISB 300) 3 Jam, Tamadun Islam dan Tamadun Asia II (TITAS 2) 4 Jam, Hubungan Etnik (CTU 553) 4 Jam dan Insan dan Manhaj Ketuhanan (IMK 152) 4 Jam.
16. Jun – Disember 2006; TITAS 2 (2 Jam), CTU 551 (6 Jam), CTU 101 (4 Jam) dan CTU 151 (6 Jam), PLK BM220 CTU 551 (2 Jam).
17. Jan – April 2009; Hubungan Etnik (CTU 553)(4 Jam), Asas Ekonomi Islam (CTU 241)(2 Jam), Pemikiran dan Tamadun Islam (CTU 151)(8 Jam).KURSUS / SEMINAR YANG DIHADIRI
1. Bengkel “Time Management”, anjuran UiTM Kampus Segamat, 19-20 April 1990
2. Persidangan Pengurusan Akademik Pusat Pendidikan Islam, di UiTM Kampus Dungun, 13-15 Jun 1990
3. Seminar Aqidah dan Kerohanian II Peringkat Kebangsaan, anjuran Jabatan Usuluddin dan Falsafah, UKM dan Nadwah Akademi Islam (NADI), 8 September 1990
4. Simposium Antarabangsa wawasan Islam Menjelang Abad ke 21, anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia, 16-17 Ogos 1991
5. Seminar Syariah dan Common Law di Malaysia, anjuran Jabatan Syariah, UKM dan Majlis Peguam Malaysia, 16-17 Mei 1992
6. Seminar Kebangsaan Undang-Undang Harta Tanah: Pendekatan Islam, anjuran
7. Seminar Islam dan Cabaran Abad 21, anjuran Pusat Pendidikan Islam UiTM Shah Alam, 1-3 September 1993
8. Bengkel Profesionalisme Pensyarah dan Pegawai ITM Johor, anjuran UiTM Kampus Segamat, 28-30 November 1993
9. Persidangan Pengurusan Akademik Pusat Pendidikan Islam, anjuran Pusat Pendidikan Islam UiTM Shah Alam, 13-15 Jun 1994
10. Bengkel Pengajaran Pemikiran Islam Semasa, anjuran Pusat Pendidikan Islam UiTM Shah Alam, 20-21 Disember 1994
11. Kursus Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM), anjuran UiTM Kampus Segamat, 8-10 Jun 1995
12. Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke 5, anjuran Persatuan Penterjemah Malaysia dan Institut Terjemahan Negara Malaysia, 21-23 November 1995
13. Program Excell, anjuran UiTM Kampus Segamat, 3-5 Ogos 1995
14. Bengkel Pemasangan Komputer, anjuran USPP, UiTM Kampus Segamat, 3-4 Mei 1999
15. Bengkel Aplikasi Microsoft Word (Advance) anjuran USPP, UiTM Kampus Segamat, 24 Julai 1999
16. Bengkel Amalan 5S anjuran Jawatankuasa Induk 5S UiTM Kampus Segamat, 4 April 2000
17. Bengkel Pengajaran Ekonomi dan Kewangan Islam, anjuran PPI UiTM Shah Alam, 29 – 31 Januari 2001.
18. Bengkel INKA (Institut Perkembangan Ilmu), 25 – 27 Oktober 2001, Bilik Mesyuarat Utama, UiTM Machang.
19. Bengkel Aplikasi Microsoft Excell, 24 November 2001, UiTM Kampus Machang.
20. Bengkel Pengajaran Kursus Pendidikan Islam (IPK 212), 6-8 Mei 2002, Anjuran Pusat Pendidikan Islam UiTM Shah Alam di INPAK UiTM Shah Alam.
21. Seminar Penyelidikan dan Perundingan, 8-9 April 2002, UiTM Kampus Machang, Kelantan.
22. Bengkel Pemantapan Kualiti Akademik, INKA & USPP, 21 Disember 2002, UiTM Kampus Machang, Kelantan.
23. Konferensi Akademik UiTM Kampus Machang, 27-29 Disember 2003, Sutra Beach Resort, Kuala Terengganu.
24. Seminar Penyuntingan, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur dan UPENA UiTM Kampus Machang, 5, 6 dan 9 Februari 2003.
25. Kursus Web Design Using Dreamweaver MX, USPP UiTM Machang, 8 Jun 2003.
26. Kursus Asas Penulisan, UPENA UiTM Machang, 9 – 11 Jun 2003.
27. Simply Research Seminar, Perdana Resort, Kota Bharu. 14-15 April 2004.
28. Konferensi Akademik Ke 2 UiTM Kelantan, 1-3 Jun 2004, Holiday Villa, Kuantan.
29. Seminar Percambahan Pemikiran Islam Hadhari Fasa II Peringkat Negeri Kelantan Tahun 2004.
30. Bengkel Penyediaan Jadual Waktu (Icress & Isis), 14 – 15 Mei 2005, B204MM, UiTM Kelantan.
31. Bengkel Pengurusan Rekod dan Fail, 24 – 25 Mei 2005, Dewan Profesional UiTM Kelantan.
32. Bengkel Practical Guide to Academic Research, 5 – 6 Jun 2005, Bilik AV A, UiTM Kelantan.
33. Seminar Percambahan Pemikiran Islam Hadhari Peringkat IPTA/IPTS (Siri Ke empat), 20 Jun 2005, Dewan Besar HUSM.
34. Bengkel e-Learning Dalam Pengajaran, 22 – 23 Jun 2005, Dewan Profesional UiTM Kelantan.
35. Bengkel Kemahiran Profesional Pengajaran dan Penilaian, 22-23 Jun 2005, Dewan Profesional UiTM Kelantan.
36. Bengkel Pengemaskinian dan Vetting Soalan Peperiksaan Akhir CITU, 3 – 6 Julai 2005, Pusat Latihan UiTM Kg. Gajah, Perak.
37. Bengkel Trainer for Trainers TITAS dan Hubungan Etnik, Kementerian Pengajian Tinggi dan CITU UiTM, 14-15 Disember 2005.
38. Konferensi Akademik 2005 UiTM Kelantan, Renaissance Hotel, Kota Bharu, 14-15 Disember 2005.
39. Kursus Bina Negara Khas Kakitangan Akademik UiTM Kelantan. 23 – 25 Mac 2006. Peladang Setiu Agro Resort. Biro Tatanegara. Jabatan Perdana Menteri.
40. Bengkel Pemantapan Pengajaran Kursus CTU 151. 14 – 15 Jun 2006, di CITU Shah Alam.
41. National Academic Conference UiTM Kelantan, Renaissance Hotel, Kota Bharu, 5 – 6 Disember 2006.
42. Bengkel E-Learning, Fasa II, ILQAM, 10 -11 Disember UiTM Kelantan.
43. PTK TK3 Hotel De Palma Inn, Shah Alam, 17 – 23 Disember 2006.
44. Bengkel Pengajaran Kursus CTU 231, CTU 241, 27 – 28 Disember 2006, CITU Shah Alam.
45. Bengkel Pemantapan Pengajaran Kursus TITAS, UiTM Shah Alam, 7- 8 Januari 2009.
46. ESQ Training Excecutive, UiTM Kampus Pulau Pinang, 28-30 Januari 2011.B. KEGIATAN AKADEMIK
Buku: Sudah Terbit
Asas Pendidikan Islam: 1996
Ekonomi Islam: 2003
Konsep Asas Ekonomi Islam: 2004
Konsep dan Penghayatan Islam: 2006
Tamadun Islam: Sumbangan dan Cabaran: 2006
Tamadun Islam dan Tamadun Asia: 2009
Keindahan Islam: 2010
Pemikiran Tamadun Islam: 2011
Asas-Asas Ekonomi Islam: 2012

Artikel: Sudah Terbit
1. Islam Menggalakkan Umatnya Rajin Bekerja, Cahaya, Disember 1989, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 11-13.
2. Al-Farabi: Kesempurnaan Kehidupan Hendaklah Mengambil Kira Pembangunan Rohani dan Jasmani, Cahaya, April 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 9-12.
3. Anak-Anak Yatim Perlu Pembelaan, Cahaya, Ogos 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 29-32.
4. Pertunangan Antara Tuntutan Syarak dan Adat, Cahaya, Ogos 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 62-64.
5. Tariq Bin Ziyad Memperkenalkan Benua Eropah Kepada Islam dan Ketamadunan Moden, Cahaya, Disember 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 33-35 & 39.
6. Ibnu Taimiyah: Kestabilan Masyarakat dan Negara Bergantung Kepada Pemimpin Yang Berwibawa, Cahaya, April 1991, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 42-48.
7. Sistem Politik Islam Berdasarkan Pengabdian Diri Kepada Allah, Cahaya, Disember 1991, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 29-35.
8. Panduan Untuk Kekalkan Silaturrahim, Ummi, Febuari 1992, Ummah Media Sdn. Bhd., Shah Alam, hlm. 52-53.
9. Minta Izin Masuk Rumah, Uswah, Mac 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 7-8.
10. Fatimah Az Zahrah: Ketua Wanita Syurga, Pendidik, April 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 22-24.
11. Silaturrahim Sebagai Pengukuh Ikatan Sosial, Cahaya, April 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 32-36.
12. Mengapa Masih Mengamalkan Sistem Kapitalis Sedangkan Kelemahannya Sudah Ternyata, Jurnal Akademik, Jil. 2 Bil. 1, 1992, ITM Johor, hlm. 15-23.
13. Mengintai, Uswah, Jun 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 7 & 15.
14. Membetulkan Diri Penting Untuk Setiap Muslim: Saiyidina Umar, Sinaran Islam, Ogos 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 23-25.
15. Bagaimana Nasib Umat Islam Bila Menjadi Minoriti: Suatu Pengajaran dari Sejarah, Cahaya, Ogos 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 17-23.
16. Bagaimana Nasib Umat Islam Bila Menjadi Minoriti: Suatu Pengajaran dari Sejarah (Sambungan), Cahaya, Disember 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 20-27.
17. Umar Bin Al-Khattab: Sahabat Yang Kaya Dengan Ilmu, Cahaya, Disember 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 40-42.
18. Umar Bin Al-Khattab: Manusia Yang Kaya Dengan Ilmu, Pendidik, September 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 5-8.
19. Poligami Sebagai Penyelesaian Terakhir Masalah Sosial, Jurnal Akademik, Jil. 3 Bil. 1, Disember 1992, ITM Johor, 1-16.
20. Poligami Sebagai Penyelesaian Terakhir Masalah Sosial, Cahaya, Januari 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 37-46.
21. Bagaimana Mencegah kaum Belia Meniru Budaya Barat, Cahaya, April 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 22-24.
22. Tafsiran Saidina Ali Mengenai Politik, Seni dan Tauhid, Cahaya, Julai 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 36-40.
23. Masyarakat Islam Menghargai Kualiti, Dakwah, Ogos 1993, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 11-15.
24. Masyarakat Islam Menghargai Kualiti (Sambungan), Dakwah, September 1993, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 11-13.
25. Fundamentalisme: Dalam Pemikiran Islam dan Kristian, Jurnal Akademik, Jil. 4, Bil. 1, Januari 1994, ITM Johor, hlm. 1-7.
26. Kualiti Alam Sekitar: Terletak Kepada Kebijaksanaan Manusia, Cahaya, Oktober 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 43-49.
27. Fundamentalisme: Istilah Barat Yang Mengelirukan, Mastika, November 1993, Utusan Melayu (Malaysia) Bhd., Kuala Lumpur, hlm. 54-55.
28. Mengenal Allah Melalui Rahmat dan Nikmat-Nya, Cahaya, Januari 1994, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 30-34.
29. Reformasi Nabi Muhammad S.A.W., Risalah Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Segamat, Johor, 20 Ogos 1994, hlm. 12-13.
30. Peranan Media Massa Dalam Mempertingkatkan Kefahaman Tentang Islam: Potensi dan Masalah, Jurnal Akademik, Jil. 5, Bil. 1, Januari 1995, ITM Johor, hlm. 47-50.
31. Benarkah Mundurnya Ummah Kerana Islam?, Cahaya, April 1995, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 44-46.
32. Kemunduran Umat Islam Perlu Ditanggani, Cahaya, April 1995, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 47-50.
33. Islam Ancaman Utama Barat, Al-Islam, Utusan Melayu (Malaysia) Bhd. , Kuala Lumpur, hlm. 78-81.
34. Wanita & Kosmetik, Dakwah, Ogos 1995, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 42-44.
35. Penghinaan Terhadap Islam Tiada Kesudahan, Cahaya, Bil. 4, 1995, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 40-43.
36. Media dan Remaja, Cahaya, Bil. 2/1999, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 7.
37. Perspektif Ekonomi Islam Ke Arah Melahirkan Pengguna Bijak, Sinar Rohani, Bil. 2/1999, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 9-13.
38. Perkembangan Teknologi Media Dari Perspektif Islam: Pecah Monopoli Barat, Tamadun, Mac 1999, hlm. 62-65.
39. Peranan Sedekah Dalam Ekonomi Islam, Sinar Rohani, Bil. 3/99, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 30-34.
40. Dunia Islam Menjelang Alaf 21, Sinar Rohani, Bil. 4/99, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 6-9.
41. Cabaran Teknologi Maklumat dan Media Massa Terhadap Umat Islam, Sinar Rohani, Bil. 2/2000, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 30-34.
42. Pandangan Fazlur Rahman Terhadap Beberapa Isu Dalam Pendidikan Islam, Jurnal Tasawur Islam, Pusat Pendidikan Islam, UiTM Shah Alam, Sept. 2000/J Akhir 1421.
43. Perkembangan Protestant di Malaysia, Jurnal Academic Minds, UiTM Kampus Kelantan, Bil. 1 Januari – Jun 2005.

Penyelidikan:
1. Ahli Penyelidik
“Persepsi Pelajar Pengajian Tinggi Terhadap Pendidikan Islam – Kes Di ITM”
Tamat pada 27 April 1994
Pembiayaan,
Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam.
Penyuntingan:
1. Editor Luar, Dewan Bahasa dan Pustaka (Ruj: DBP/329/14 k. 5 (47))
Buku yang disunting;
i. The Islamic Conception of Justice
Majid Khadduri
The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1984.
ii. Muhammad Encyclopaedia of Seerah, Vol. 2 & 4
Afzalur Rahman
The Muslim School Trust of London, 1984, 1986.

JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI
1. Sidang Ridaksi Berita ITM Johor, 1 Januari 1991- 30 Disember 1991
2. Unit Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (USPP), UiTM Kampus Segamat, 1 Januari 1991 – 31 Disember 1991
3. Pemandu Muzakarah Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Kursus Ekonomi, UiTM Kampus Segamat, 20 Mac 1991
4. Perpustakaan, UiTM Kampus Segamat, 1 Julai 1991 – 30 Jun 1992
5. Unit Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (USPP), UiTM Kampus Segamat, 1 Januari 1992 – 31 Disember 1992
6. Jurnal Akademik UiTM Kampus Segamat, 1 Febuari 1993 – 31 Januari 1994
7. Perpustakaan, UiTM Kampus Segamat, 1 Januari 1994 – 31 Disember 1994
8. Sidang Ridaksi Buletin UiTM Kampus Segamat, 13 Julai 1995
9. Pusat Kumpulan Pemikir (Think-Tank) UiTM Kampus Segamat, 15 Julai 1995 – 15 Jun 1996
10. Sidang Kerja “Salam Takzim”, Bil. 1, Isu 1, 31 Januari 2000
11. Ahli Jawatankuasa Akademik UiTM Kampus Machang 2001-2002 (Koordinator PPI)
12. Jawatankuasa Unit Penilaian dan Jaminan Kualiti Akademik UiTM Kampus Machang 2001
13. Ahli Jawatankuasa Lembaga Tatatertib Pelajar UiTM Kampus Machang 2001
14. Ahli Jawatankuasa Mentor-Mentee UiTM Kampus Machang 2001.
15. Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber Pengajaran dan Pembelajaran, UiTM Kampus Machang 2001-2002.
16. Ahli Jawatankuasa Kolokium Akademik 2002, UiTM Kampus Machang, Kelantan.
17. Ahli Jawatankuasa Jurnal Akademik (Inminds) UiTM Kampus Machang 2002.
18. Koordinator Kursus IPK 212 dan ISB 300 Tahun 2004/2005.
19. JK Penambahbaikan dan Pendokumentasian Kualiti 2005.
20. Pengerusi, Jawatankuasa Jurnal Akademik UiTM Kelantan (Academic Minds) 2005-2006
21. Ahli Jawatankuasa Jadual waktu UiTM Kelantan 2006.
22. Ahli Jawatankuasa Pemantau Kelas 2011-2012.

SUMBANGAN LAIN
1. Setiausaha Lembaga Temuduga Pengambilan Pelajar Baru KSSR, Semester Januari 1994, 25-28 Oktober 1993
2. Fasilitator Diskusi Intelektual, Pelajar Part 01, UiTM Kampus Segamat, 20 Mac 1995
3. Fasilitator Latihan Dalam Kumpulam (LDK) & Bimbingan Dalam Kumpulan (BDK) Minggu Silaturrahim (MSR) Sesi Julai 1995, UiTM Segamat, 30 Jun – 1 Julai 1995
4. Panel Penilai ETR 300 (Keusahawanan), 15 September 1999
5. Penganjur Seminar Pengukuhan Pemikiran Islam Semasa (UIS 201), Dewan Kuliah Jauhari, UiTM Kampus Segamat, 20 Mac 1999.
6. Pemeriksa Kertas Peperiksaan Akhir UIS 201 Sesi Nov 1998 – Mei 1999 Kolej Francais Yayasan Pelajaran Johor
7. Penyediaan Laporan Kendiri 2, UiTM Kampus Segamat, 12 Ogos 1999
8. Penganjur Seminar Pengukuhan Akademik Pemikiran Islam Semasa, Dewan Besar, UiTM Kampus Segamat, 18 September 1999.
9. Penganjur Seminar Pengukuhan Akademik Pemikiran Islam Semasa, Dewan Kuliah Bistari, UiTM Kampus Segamat, 11 Mac 2000.
10. Pengajar Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) UiTM Kampus Segamat, 1991-2000
11. Pengajar Ko Kurikulum Adasi UiTM Kampus Segamat
12. Pengajar Ko Kurikulum Adasi Sem Disember 2000 – April 2001 UiTM Kampus Machang. KAS 166
13. Pengajar Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) UiTM Kampus Machang Sem Dis 2000 – Apr 2001, UIS 251 DPA 03 & DBS 03.
14. Pengajar TITAS 2 PLK BM 220 Disember 2005 - Mei 2006.
15. Jurulatih HEP kursus Kekeluargaan Islam (HKR 123) Disember 2005 – Mei 2006.
16. Pengajar Sambilan PACE-PJJ Universiti Utara Malaysia (UUM), sem Januari 2011.
17. Pengajar Sambilan PACE-PJJ Universiti Utara Malaysia (UUM), sem April 2011.
18. Pengajar Sambilan PACE-PJJ Universiti Utara Malaysia (UUM), sem Julai 2011.
19. Pengajar Sambilan PACE-PJJ Universiti Utara Malaysia (UUM), sem Oktober 2011.


SUMBANGAN KEPADA MASYARAKAT UiTM
1. Pegawai Pembangunan Pelajar (Residen Staff) Kolej Sempana Riau, UiTM Kampus Segamat, Disember 1989 – Mei 1991
2. Penceramah Kuliah Subuh, Minggu Silaturrahim (MSR) UiTM Kampus Segamat, 02.01.1991
3. Penceramah Program Bimbingan kolej Nilam, UiTM Kampus Segamat, 10 Oktober 1991
4. Penceramah Kuliah maghrib dan subuh Minggu Wawasan Siswa (MWS) Jun-Nov 1999, UiTM Kampus Segamat, 19.06.1999
5. Penceramah Program Kem Ibadat, anjuran HEP UiTM Kampus Segamat, 27&28 Febuari 1999
6. Penceramah Program HEP UiTM Kampus Machang di Kem Malawi, Bachok pada Julai 2000.
7. Penceramah Minggu Wawasan Siswa Sem Disember 2000 – April 2001
8. Pembentang Kertas Kerja Kolokium Akademik 2002, 13 April 2002 jam 9.00 – 12.00 tengahari, Perkembangan Teknologi Media: Perspektif Islam.
9. Penceramah Kuliah maghrib Minggu Mesra Siswa 23 November 2004.
10. Penceramah Wacana Minda UiTM Kampus Kelantan.
11. Ketua Perarakan Majlis Sambutan Maulidur Rasul, 13 April 2006 UiTM Kelantan.
12. Penceramah Minggu Wawasan Siswa 2007.
SUMBANGAN KEPADA MASYARAKAT
1. Penceramah kuliah maghrib dan subuh, 18 November 1992, Program Khidmat Siswa Universiti Malaya dengan kerjasama Pergerakan Pemuda UMNO Bahagian Kluang, Johor.
2. Artikel untuk Risalah Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Segamat, Johor 1995.
3. Hakim Majlis Pertandingan Syarahan Maal Hijrah Maktab-Maktab Perguruan Malaysia Peringkat Kebangsaan 1427H/2006M, 8 Mac 2006, Maktab Perguruan Kota Bharu.Perkembangan Terkini

Friday, April 6, 2012

Basikal BaruKereta Baru

Faishal.... berapa boleh offer diskaun kepada saya.
1. Diskaun
2. NCB insuran
3. Jumlah penggenap
4. Free tinted
5. Warranty
dll...

Bila boleh dapat.. berapa lama tunggu booking.