Friday, June 15, 2012

Perakaunan Islam 3


KONSEP PEMILIKAN 1. PENGENALAN
Islam memberi kebebasan kepada individu dan masyarakat memulakan, menyusun, mengurus dan memiliki apa sahaja mengikut keupayaan seseorang. Islam juga mengiktiraf hak milik peribadi dan umum serta negara asalkan tidak menceroboh hak orang lain dan memiliki sesuatu yang halal menjauhi yang haram. Ini bersesuaian dengan fitrah manusia yang sukakan kekayaan harta. Pemilikan sebagai motivasi kepada manusia supaya berusaha lebih gigih untuk mendapatkan seberapa banyak harta yang boleh.

 1. DEFINASI PEMILIKAN
Pemilikan dalam bahasa Arab ialah al-milk iaitu seseorang memiliki hak untuk memiliki sesuatu atau mampu bertindak ke atas secara mutlak. Seseorang yang telah memiliki harta boleh memanfaatkannya, menjual atau membelanjakannya mengikut keperluannya atau kehendaknya. Pemilikan adalah dalam bentuk benda (ain) ataupun manfaat. Pemilikan ini menegah pihak lain dari melibatkan diri  kecuali atas kebenaran pemiliknya atau halangan syarak. Seseorang yang memiliki sesuatu harta; boleh memanfaatkannya, menjual atau membelanjakannya. Pemilikan sebagai pemegang amanah.

 1. SEBAB-SEBAB PEMILIKAN HARTA
 1. Bekerja melalui sumbangan tenaga secara langsung.
 2. Pensyariatan agama melalui nafkah, zakat, pusaka. Mendapat kebaikan di dunia dan akhirat.
 3. Pertukaran hak milik melalui transaksi jual beli, sewa, pajak gadai.
 4. Sumbangan dari orang perseorangan, masyarakat, kerajaan.
 5. Warisan. Kematian menyebabkan pemindahan hak milik
 6. Perintah mahkamah

 1. JENIS-JENIS PEMILIKAN
 1. Pemilikan sempurna (tam). Meliputi benda (ain) dan manfaat (faedah). Boleh dimanfaatkan, mengurus, memberi pada bila-bila masa tanpa had masa dan tempat. Pemilik harta boleh menjual, menyewakan, meminjamkan, menghadiah atau memusnahkan harta tersebut. Pemilikan sempurna ini boleh diperolehi dengan meneroka tanah, melombong, memburu, pusaka, wasiat, kontrak, kongsi, zakat, sedekah, waqaf.

 1. Pemilikan tidak sempurna (milk al-naqis). Harta dimiliki seseorang tetapi dia tidak memiliki manfaatnya. Ia memiliki salah satu sama ada ain (benda) ataupun manfaatnya. Ini boleh berlaku pada sewaan, pinjaman, wakaf, wasiat. Ia terikat dengan masa dan tempat. Ia terikat dengan tempoh masa dan tempat. Apabila tempohnya tamat harta itu hendaklah dikembalikan kepada pemilik harta.

 1. TANGGUNGJAWAB PEMILIK HARTA
 1. Wajib berbelanja untuk diri sendiri, zakat, nafkah
 2. Sunat bersedekah
 3. Tidak boros, membazir, kedekut
 4. Sederhana, halal, tidak menunjuk-nunjuk

 1. PENUTUP
Pemilikan harta dalam Islam merupakan fitrah manusia yang sentiasa mendorong manusia supaya gigih berusaha sehingga memiliki harta untuk kemanfaatan hidup

No comments:

Post a Comment