Saturday, March 1, 2014

Islam dan Hubungan Etnik (T8)


ISLAM DAN HUBUNGAN ETNIK1.              Pendahuluan
Dalam usaha mencapai keharmonian etnik, Malaysia telah melaksanakan berbagai polisi dan dasar yang boleh membawa pelbagai etnik yang berbeza bertemu, berbincang, membina persefahaman, bertoleransi dan seterusnya bekerjasama dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara. Ini penting bagi memastikan rancangan-rancangan pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan dinikmati secara bersama. Di antara dasar-dasar Islam yang dilancarkan oleh kerajaan untuk pembangunan dan hubungan etnik ialah Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam dan Islam Hadhari. Dasar Islam ini diperkenalkan dengan mengambil kira kemampuan ajaran Islam bagi memastikan kehidupan yang aman, sejahtera dan harmonis di kalangan rakyat Malaysia yang tidak sahaja terdiri dari pelbagai etnik tetapi juga pelbagai agama.

2.         Realiti Kehidupan Masyarakat dan Hubungan Etnik
Dalam surah al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman yang bermaksud;
“Wahai manusia! Kami jadikan kamu dari lelaki dan wanita, dan Kami jadikan kamu berpuak-puak supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya yang mulia dari kalangan kamu di sisi Allah ialah mereka yang bertakwa”.

Ayat ini menjelaskan kebijaksanaan dan kebesaran Allah menjadikan manusia terdiri dari pelbagai bangsa, suku, lelaki dan wanita supaya mereka saling kenal mengenali, memahami dan mengetahui di antara satu sama lain. Interaksi etnik dapat membantu kesedaran, pemahaman dan pemindahan nilai-nilai murni serta ilmu pengetahuan berguna yang dapat membantu kemajuan hidup manusia. Sukar untuk dibayangkan mengenai tamadun manusia jika tidak berlaku pemindahan nilai-nilai murni dan ilmu pengetahuan di kalangan pelbagai etnik. Tiada idea-idea baru dan sistem hidup manusia menjadi statik serta mundur.
Kegiatan yangmembolehkan berinteraksi dengan etnik lain dengan penuh penghargaan dan saling hormat menghormati menyebabkan pelbagai idea dan pendekatan baru bakal muncul di bidang sains, teknologi, ekonomi, politik dan sosial dapat diterokai sehingga menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna. Malangnya sekiranya perbezaan etnik ini dibawa ke arah kebencian, ketamakan dan egoism ia akan menjerumuskan kehidupan manusia kepada peperangan, sabotaj dan kekolotan yang membinasakan.

3.         Asas Hubungan Sosial Dalam Islam
3.1       Berkenal-kenalan (al-Taaruf)
Merupakan asas perhubungan sosial masyarakat untuk hidup dengan penuh perasaan kasih sayang dan sikap ambil berat. Berkenalan penting bagi memulakan kerjasama yang membawa kebaikan kepada manusia. Permusuhan merugikan semua pihak. Berkenalan merupakan suatu tindakan meliputi usaha untuk mengetahui latar belakang kehidupan individu lain dan budaya masyarakatnya melalui nama, tempat tinggal, keluarga, pendidikan dan isu-isu sosial yang lain. Kesedaran mengenai individu lain boleh membina persamaan dan mengenepikan perbezaan bagi mewujudkan perkenalan yang membina.

3.2       Persefahaman (al-Tafahum)
Persefahaman ialah saling sentiasa bersetuju untuk bekerjasama antara satu sama lain. Ini boleh dilakukan dengan mengadakan berbagai program kemasyarakatan yang boleh mempertemukan masyarakat pelbagai etnik seperti dalam kegiatan sukan, politik, ekonomi, sosial melalui mesyuarat dan gotong-royong. Pertemuan sebegini mampu membina interaksi yang positif ke arah persefahaman. Suara azan waktu subuh umpamanya kadangkala boleh menjejaskan ketenangan tidur orang lain yang bukan beragama Islam, perayaan Thaipusam dengan perarakan Kavadi boleh menyebabkan kesesakan jalanraya yang menyusahkan pengguna yang lain, pembakaran mercun dan bunga api Tahun Baru Cina boleh menyebabkan bunyi bising yang menggangu ketenangan pihak lain. Semua ini tidak menimbulkan masalah jika semua etnik mengetahui, saling bersefahaman dan meraikan perayaan agama dan perbezaan budaya antara pelbagai etnik.

3.3       Bantu membantu (al-Taawun)
Dalam kehidupan bermasyarakat, sifat bantu membantu hendaklah di arah kepada mencari kebaikan dan bukan untuk tujuan ke arah perkara kejahatan. Sifat bantu membantu dapat mengelakkan timbul pelbagai masalah dalam masyarakat dan memudahkan segala urusan. Ia boleh dilakukan melalui bantuan kewangan, tenaga, barangan, peralatan, masa dan khidmat nasihat kepada ahli masyarakat yang menghadapi kesusahan dan ditimpa malapetaka. Dalam usaha untuk pembangunan negara, sifat ini berupaya melahirkan masyarakat yang cakna dan mengambil berat keadaan mereka yang kurang bernasib baik dan menanggung masalah hidup supaya sama-sama menikmati kemakmuran negara.

3.4       Persaudaraan (al-Ukhuwah)
Persaudaraan ialah ikatan kerohanian (psikologi) yang mendalam dalam jiwa sehingga menghasilkan kasih sayang, belas kasihan dan tanggungjawab. Ia merasa diri orang lain seperti dirinya sendiri. Susah senang gembira dan derita dirasai bersama. Oleh itu ia cuba untuk menghindari sebarang masalah dari menimpa diri orang lain kerana ia sendiri tidak mahu dirinya ditimpa masalah sedemikian. Perasaan ikatan yang mendalam ini bukan diasaskan kepada hubungan darah dan keturunan tetapi lebih tinggi dari itu mereka diikat oleh kebersamaan etnik, lokaliti, negara, rantau dan sebagai warga dunia yang sama.

3.5       Kasih sayang (al-Mahabbah)
Ia merupakan sifat kemanusiaan supaya mengasihi orang lain selain dari diri sendiri supaya masyarakat berada dalam ikatan perasaan kasih sayang yang kukuh. Ini sekaligus dapat menghilangkan sifat-sifat buruk yang melingkar dalam masyarakat seperti kedengkian, permusuhan, kebencian dan sebagainya agar dapat menjamin kehidupan masyarakat yang lebih aman damai.

3.6       Saling menjamin (al-Tadhamun)
Suatu usaha ke arah melahirkan masyarakat yang saling bertanggungjawab terutamanya bagi membantu ahli masyarakat lain yang menghadapi masalah hidup. Ia merupakan suatu jaminan sosial kepada setiap ahli masyarakat tanpa mengira etnik. Dengan lain perkataan ia merupakan hak asasi manusia yang dianjurkan oleh Islam seperti pemberian nafkah, berzakat, membayar cukai dan sebagainya.

5.         Maqasid al-Syariah
             Tujuan Islam disebarkan kepada seluruh manusia menerusi dakwah adalah untuk memberi kebaikan (rahmat) kepada kehidupan manusia. Dengan sebab itu tujuan Islam adalah untuk memelihara 5 perkara asas dalam kehidupan iaitu agama, akal, nyawa, harta dan keturunan manusia sejagat. Ajaran Islam baik yang berbentuk perintah mahupun larangan adalah untuk kebaikan hidup manusia. Dengan sebab itu diwajibkan berdakwah mengikut kemampuan suapaya Islam terus berkembang dan dijatuhkan hukuman berat bagi kesalahan murtad. Islam menjamin kehidupan manusia dengan perintah menjaga nyawa dan kesihatan serta larangan Islam terhadap jenayah bunuh diri, pembunuhan dan mencederakan pihak lain. Islam menyanjung akal yang sejahtera dengan galakkan menuntut ilmu dan menggunakan akal untuk memikirkan perkara yang munasabah. Dalam masa yang sama Islam melarang amalan yang merosakkan akal seperti minum arak, salahguna dadah dan memikir sesuatu dari segi logik yang melampaui kemampuan akal fikiran manusia untuk memahaminya. Fitrah manusia amat sukakan harta dan kekayaan. Untuk itu mereka sanggup bersusah payah untuk mendapatkan harta yang banyak sehingga kadangkala melanggar batas-batas kemanusiaan dengan sifat tamak haloba. Justeru itu ajaran Islam mengalakkan manusia mencari harta yang baik dan dengan cara-cara yang baik supaya manusia menjadi baik dan kehidupan mereka pun akan menjadi baik. Islam melarang sikap tidak mahu bekerja untuk mencari harta dunia, larangan terlalu mencintai harta dan galakkan menggunakan harta untuk bersedekah, berzakat, membayar cukai dan membantu manusia lain. Islam mahu survival hidup manusia berlangsung dalam suasana teratur, baik dan harmonis melalui galakan untuk memelihara adab moral, tingkah laku serta berfikiran sihat. Untuk itu Islam menggalakkan perkahwinan di antara lelaki dan wanita supaya mereka menjadi baik. Bahkan menjadi tanggungjawab lelaki dan wanita sebagai suami isteri ini untuk bukan setakat melahirkan zuriat tetapi juga memberi didikan yang sempurna kepada anak mereka untuk menjadi manusia baik yang bertanggungjawab.
Inilah Maqasid al-Syariah Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam yang impaknya bukan sahaja baik kepada manusia Islam tetapi juga kepada orang yang bukan Islam dari etnik yang berbeza. Ini sebagai suatu bukti kukuh bahawa Islam adalah agama rahmat untuk seluruh alam.

6.         Aplikasi Hubungan Sosial Islam dan Hubungan Etnik
6.1       Komunikasi positif
Masyarakat pelbagai etnik patut mengamalkan komunikasi positif melalui pertemuan individu atau perjumpaan kelompok dengan cara memberi ucapan selamat, senyuman, perkataan yang bersopan, memberi perhatian semasa berhubungan dan hubungan kemesraan yang baik. Dalam masa yang sama mengenepikan komunikasi negatif seperti penggunaan perkataan yang buruk, bermasam muka serta memandang rendah kepada etnik lain.

6.2       Ziarah menziarahi
Melalui amalan berziarah masyarakat pelbagai etnik dapat sentiasa menjaga hubungan kemesraan dan sikap mengambil berat antara satu sama lain. Ia didahului dengan meminta izin untuk membuat kunjungan ke rumah. Atau jika tidak pun ziarah boleh dilakukan di luar atau halaman rumah ketika duduk berehat, sambil membasuh kereta, menyapu sampah, mengemas dan sebagainya asalkan kedua belah pihak telah mengetahui keadaan hal ehwal diri masing-masing.

6.3       Mengambil berat
Semua etnik di Malaysia harus mengambil berat mengenai apa sahaja yang berlaku di sekeliling mereka yang melibatkan etnik lain dalam konteks membantu kebaikan dan kebenaran serta menjauhi kejahatan dan keburukan seperti soal keselamatan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Sikap ini mampu menjamin kewujudan suatu masyarakat yang sensitif kepada unsur-unsur yang positif dan negatif dalam kehidupan mereka.

6.4       Hormat menghormati
Mewujudkan hubungan etnik berdasarkan prinsip hormat menghormati dengan  memuliakan manusia lain atas dasar kemanusiaan dan bukannya diasaskan atas perbezaan bahasa, etnik, agama dan warna kulit. Hormat menghormati dengan memuliakan orang lain dan memberikan kedudukan yang tinggi di samping rasa rendah diri. Keadaan ini dapat memberikan kesan kejiwaan yang mendalam mengenai keikhlasan dan baik hati.

6.         Konsep Kejiranan di Malaysia
Jiran ialah mereka yang tinggal berhampiran atau berdekatan dengan rumah kita yang selalu juga disebut sebagai orang sebelah ataupun tetangga. Ia meliputi 40 rumah di sebelah barat, timur, utara dan selatan serta jiran di atas dan di bawah dalam konteks kehidupan metropolitan.  Konsep kejiranan amat penting diamalkan kerana ia merupakan pihak yang paling awal ditemui untuk mendapatkan bantuan ketika kecemasan, kesusahan serta kematian. Ia perlu sentiasa dipupuk dan disuburkan melalui hubungan kejiranan di tempat kerja, institusi sosial (seperti pasar, klinik), institusi agama, institusi politik dan kegiatan rekreasi.
Sikap dan insiatif individu, perancangan fizikal oleh kerajaan dan penubuhan persatuan penduduk seperti rukun tetangga dapat membantu memperkukuhkan semangat kejiranan. Sikap mementingkan diri sendiri individu (privacy) harus ada batasannya walaupun suasana hidup kontemporari dengan corak hidup perbandaran (urban) penuh dengan persaingan dan batasan sempadan fizikal rumah.
Amalan bertegur sapa, memberi salam dan menziarahi jiran boleh merapatkan hubungan kejiranan. Etnik Cina pada kebiasaannya merasa superior dengan cara hidup perbandaran kerana mereka merupakan majoriti di bandar sedangkan etnik India kelihatan tersisih kerana selama ini dipengaruhi oleh psikologi tinggal di estet. Manakala etnik Melayu mulai mencari kekuatan di bandar selaras dengan Dasar Ekonomi Baru. Kejiranan di kampung lebih terserlah kerana etnik Cina dan India fasih berbahasa Melayu dan mengetahui budaya etnik Melayu. Bahkan ada kalangan mereka yang berkongsi budaya yang sama dari segi pakaian, masakan, sukan dan sebagainya kerana mereka hidup erat bersama.

7.         Toleransi Islam Dalam Hubungan Etnik
Islam menjamin tahap toleransi yang tinggi dengan menjamin hak kebebasan agama setiap rakyat pelbagai etnik bebas mengamalkan kepercayaan agama masing-masing tanpa gangguan sehingga agama mereka berupaya membentuk kebudayaan yang harmonis. Islam melarang sebarang tindakan kejam dilakukan kepada orang bukan Islam sekiranya mereka boleh hidup bersama aman dan damai. Islam membenarkan amalan ibadah orang bukan Islam dan pembinaan rumah ibadah selagi mana mereka menghormati hak kebebasan orang Islam untuk melakukan perkara yang sama.

7.1       Layanan yang baik
Kewajipan bagi anak yang beragama Islam untuk memberi layanan terbaik kepada ibu bapa yang bukan beragama Islam dalam aspek kebajikan, kesihatan dan kewangan kecuali dalam persoalan kepercayaan agama. Darah daging tidak akan berbeza walaupun berlainan agama.

7.2       Menjaga hak jiran
Hak jiran mesti dipelihara walaupun berlainan kepercayaan agama iaitu berbuat baik kepada jiran tanpa mengira adakah jiran itu mempunyai hubungan darah, jiran Islam ataupun jiran yang bukan beragama Islam. Dilarang memusuhi, menyusahkan dan mengancam jiran. Ini seperti yang dijelaskan oleh hadith-hadith Rasulullah S.A.W.;
“Sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah yang terbaik hubungannya dengan sahabatnya dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah yang terbaik hubungannya dengan jirannya”
“Jiran itu tiga: Jiran yang mempunyai satu hak; iaitu jiran orang  bukan Islam (kafir). Jiran yang mempunyai dua hak; iaitu jiran Islam yang ada hak jiran dan hak Islam. Dan jiran yang mempunyai tiga hak; iaitu jiran Islam yang mempunyai hubungan kerabat; mempunyai hak jiran, hak Islam dan hak persaudaraan”

7.3       Kebajikan
Selama mana semua pihak bersikap baik, tolong menolong dan tidak memusuhi di antara satu sama lain maka kebajikan sesama mereka walaupun terdiri dari pelbagai etnik mesti dipelihara dan dijamin kerana setiap pihak berkehendakkan keharmonian dan hubungan baik.

7.4       Hubungan silaturahim
Hubungan silaturahim di kalangan keluarga meskipun berbeza agama perlu diteruskan dan diperkukuhkan kerana mereka memiliki hubungan darah yang sama yang boleh memperkukuhkan hubungan persaudaraan. Ia boleh memberi keuntungan kepada kerja-kerja dakwah Islamiyah kerana tindakan positif yang dilakukan orang Islam kepada orang bukan Islam menonjolkan imej unggul Islam.

7.5       Adab berdialog yang baik
Berdialog dengan etnik dan penganut agama yang berbeza digalakkan dengan syarat ia dilakukan dengan cara yang baik, lemah lembut dan sopan santun demi untuk mencari kebenaran dan persefahaman. Bercakap, mendengar dan melihat tanpa prejudis baik untuk menghargai dan menghormati pihak lain. Dengan cara ini mudah untuk mengetahui yang mana betul dan yang mana salah. Apa yag kabur boleh diperjelaskan dan yang kusut boleh diuraikan.

8.         Islam dan Hubungan Etnik: Pengalaman Malaysia
Malaysia merupakan negara yang aman damai dan makmur. Setiap etnik walaupun berbeza agama berusaha menyumbang kepada kemajuan negara dan bersama-sama menikmati hasil kemakmuran ekonomi negara. Pemerintahan negara dilaksanakan menerusi perkongsian kuasa, sementara hubungan sosial digerakkan melalui perpaduan dan menghormati hak asasi manusia serta aktiviti ekonomi berasaskan kesaksamaan dan keadilan.  Begitu juga peluang pendidikan, kebebasan beragama, perindungan terhadap golongan minoriti dan juga ketuanan Islam merupakan di antara pelbagai intipati dasar kerajaan Malaysia untuk menjamin keharmonian hidup pelbagai etnik di Malaysia. Dengan lain perkataan hubungan etnik di Malaysia dipandu ke arah kemajuan dan kebaikan.
Isu sensitif perkauman yang telah melibatkan ketegangan etnik pada 13 Mei 1969 dan Kampung Medan 4 mac 2001 sentiasa diawasi oleh kerajaan supaya perpaduan kaum dapat terus dipelihara. Fakta al-Quran dan hadith Rasulullah S.A.W. seharusnya ditafsirkan secara jelas, menyeluruh dan relevan dengan keadaan hari ini.

9.         Kesimpulan
Penghayatan Islam yang sebenar bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah begitu penting bagi masyarakat majmuk di Malaysia dan pembangunan negara yang mapan. Pengalaman sejarah Nabi Muhammad  S.A.W. dalam pengurusan pelbagai etnik di Madinah menjadi contoh sandaran kepada kerajaan Malaysia untuk membentuk negara yang maju, bersatupadu dan makmur.

3 comments:

  1. Assalamualaikum, saya sebagai pelajar UiTM ingin berterima kasih dengan maklumat yang diberi. Sangat jelas dan senang difahami. Alhamdulillah banyak membantu saya dalam subject "Ethnic Relations". Semoga jasa tuan dalam memberi ilmu ini dibalasi dengan ganjaran pahala.

    ReplyDelete
  2. Assalamualaikum. Sy sebagai plajar uitm bersyukur kerana dapat manfaat melalui blog ini. Terima kasih atas segala perkongsiaan ilmu ini.

    ReplyDelete
  3. bole saya tahu apa kepentingan hubungan etnik menurut islam?

    ReplyDelete