Sunday, January 3, 2016

CV MZS 2016


CURRICULUM VITAE


Mohd Zuhairi Safuan.JPGNama :                                 Mohd Zuhairi Bin Safuan

Tarikh Lahir :                     03 November 1965

Tempat kelahiran :         Klang, Selangor, Malaysia.

Jantina :                              Lelaki

Warganegara :                  Malaysia

Jawatan :                            Pensyarah Kanan DM52

Fakulti :                               Akademi Pengajian Islam Kontemporari  (ACIS)

Universiti                           Universiti Teknologi Mara, Kampus Kelantan, 18500 Machang, Kelantan

E-mail :                                zuhairi144@uitm.edu.my  atau mohdzuhairisafuan@gmail.com

Alamat Rumah :               Lot 4460, Kg. Rupek, Jalan Pasir Hor, 15150 Kota Bharu, Kelantan

Pendidikan :                      1. Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah),
Universiti Kebangsaan Malaysia 1998
Tajuk: Pemikiran Islam Fazlur Rahman Tentang Kebangkitan Islam
                                               2. Sarjanamuda Pengajian Islam (al-Quran & al-Sunnah),
Universiti Kebangsaan Malaysia 1989
Tajuk: Suatu Tinjauan Mengenai Etika Kerja Jepun Dari Sudut Pandangan Islam

Anugerah :                         Khidmat Setia 25 Tahun UiTM
                                               Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2010
                                               Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2014

Pengalaman :                   Pensyarah UiTM Disember 1989 hingga sekarang
Pengajar Sambilan Diploma Eksekutif Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan
Pengajar Sambilan PACE-PJJ Universiti Utara Malaysia (UUM), Semester Januari 2011. April 2011. Julai 2011. Oktober 2011. Januari 2011. April 2011. Julai 2011. Oktober 2011. Julai 2015. Okt 2015.

Penulisan :                        Buku:
1.       Asas Pendidikan Islam: 1996
2.       Ekonomi Islam: 2003
3.       Konsep Asas Ekonomi Islam: 2004
4.       Konsep dan Penghayatan Islam: 2006
5.       Tamadun Islam: Sumbangan dan Cabaran: 2006
6.       Tamadun Islam dan Tamadun Asia: 2009
7.       Keindahan Islam: 2010
8.       Pemikiran Tamadun Islam: 2011
9.       Asas-Asas Ekonomi Islam: 2012
10.   Dimensi Hubungan Etnik Di Malaysia: 2013

Artikel:
1.         Islam Menggalakkan Umatnya Rajin Bekerja, Cahaya, Disember 1989, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 11-13.
2.         Al-Farabi: Kesempurnaan Kehidupan Hendaklah Mengambil Kira Pembangunan Rohani dan Jasmani, Cahaya, April 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 9-12.
3.         Anak-Anak Yatim Perlu Pembelaan, Cahaya, Ogos 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 29-32.
4.         Pertunangan Antara Tuntutan Syarak dan Adat, Cahaya, Ogos 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 62-64.
5.         Tariq Bin Ziyad Memperkenalkan Benua Eropah Kepada Islam dan Ketamadunan Moden, Cahaya, Disember 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 33-35 & 39.
6.         Ibnu Taimiyah: Kestabilan Masyarakat dan Negara Bergantung Kepada Pemimpin Yang Berwibawa, Cahaya, April 1991, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 42-48.
7.         Sistem Politik Islam Berdasarkan Pengabdian Diri Kepada Allah, Cahaya, Disember 1991, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 29-35.
8.         Panduan Untuk Kekalkan Silaturrahim, Ummi, Febuari 1992, Ummah Media Sdn. Bhd., Shah Alam, hlm. 52-53.
9.         Minta Izin Masuk Rumah, Uswah, Mac 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 7-8.
10.     Fatimah Az Zahrah: Ketua Wanita Syurga, Pendidik, April 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 22-24.
11.     Silaturrahim Sebagai Pengukuh Ikatan Sosial, Cahaya, April 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 32-36.
12.     Mengapa Masih Mengamalkan Sistem Kapitalis Sedangkan Kelemahannya Sudah Ternyata, Jurnal Akademik, Jil. 2 Bil. 1, 1992, ITM Johor, hlm. 15-23.
13.     Mengintai, Uswah, Jun 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 7 & 15.
14.     Membetulkan Diri Penting Untuk Setiap Muslim: Saiyidina Umar, Sinaran Islam, Ogos 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 23-25.
15.     Bagaimana Nasib Umat Islam Bila Menjadi Minoriti: Suatu Pengajaran dari Sejarah, Cahaya, Ogos 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 17-23.
16.     Bagaimana Nasib Umat Islam Bila Menjadi Minoriti: Suatu Pengajaran dari Sejarah (Sambungan), Cahaya, Disember 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 20-27.
17.     Umar Bin Al-Khattab: Sahabat Yang Kaya Dengan Ilmu, Cahaya, Disember 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 40-42.
18.     Umar Bin Al-Khattab: Manusia Yang Kaya Dengan Ilmu, Pendidik, September 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 5-8.
19.     Poligami Sebagai Penyelesaian Terakhir Masalah Sosial, Jurnal Akademik, Jil. 3 Bil. 1, Disember 1992, ITM Johor, 1-16.
20.     Poligami Sebagai Penyelesaian Terakhir Masalah Sosial, Cahaya, Januari 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 37-46.
21.     Bagaimana Mencegah kaum Belia Meniru Budaya Barat, Cahaya, April 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 22-24.
22.     Tafsiran Saidina Ali Mengenai Politik, Seni dan Tauhid, Cahaya, Julai 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 36-40.
23.     Masyarakat Islam Menghargai Kualiti, Dakwah, Ogos 1993, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 11-15.
24.     Masyarakat Islam Menghargai Kualiti (Sambungan), Dakwah, September 1993, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 11-13.
25.     Fundamentalisme: Dalam Pemikiran Islam dan Kristian, Jurnal Akademik, Jil. 4, Bil. 1, Januari 1994, ITM Johor, hlm. 1-7.
26.     Kualiti Alam Sekitar: Terletak Kepada Kebijaksanaan Manusia, Cahaya, Oktober 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 43-49.
27.     Fundamentalisme: Istilah Barat Yang Mengelirukan, Mastika, November 1993, Utusan Melayu (Malaysia) Bhd., Kuala Lumpur, hlm. 54-55.
28.     Mengenal Allah Melalui Rahmat dan Nikmat-Nya, Cahaya, Januari 1994, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 30-34.
29.     Reformasi Nabi Muhammad S.A.W., Risalah Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Segamat, Johor, 20 Ogos 1994, hlm. 12-13.
30.     Peranan Media Massa Dalam Mempertingkatkan Kefahaman Tentang Islam: Potensi dan Masalah, Jurnal Akademik, Jil. 5, Bil. 1, Januari 1995, ITM Johor, hlm. 47-50.
31.     Benarkah Mundurnya Ummah Kerana Islam?, Cahaya, April 1995, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 44-46.
32.     Kemunduran Umat Islam Perlu Ditanggani, Cahaya, April 1995, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 47-50.
33.     Islam Ancaman Utama Barat, Al-Islam, Utusan Melayu (Malaysia) Bhd. , Kuala Lumpur, hlm. 78-81.
34.     Wanita & Kosmetik, Dakwah, Ogos 1995, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 42-44.
35.     Penghinaan Terhadap Islam Tiada Kesudahan, Cahaya, Bil. 4, 1995, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 40-43.
36.     Media dan Remaja, Cahaya, Bil. 2/1999, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 7.
37.     Perspektif Ekonomi Islam Ke Arah Melahirkan Pengguna Bijak, Sinar Rohani, Bil. 2/1999, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 9-13.
38.     Perkembangan Teknologi Media Dari Perspektif Islam: Pecah Monopoli Barat, Tamadun, Mac 1999, hlm. 62-65.
39.     Peranan Sedekah Dalam Ekonomi Islam, Sinar Rohani, Bil. 3/99, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 30-34.
40.     Dunia Islam Menjelang Alaf 21, Sinar Rohani, Bil. 4/99, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 6-9.
41.     Cabaran Teknologi Maklumat dan Media Massa Terhadap Umat Islam, Sinar Rohani, Bil. 2/2000, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 30-34.
42.     Pandangan Fazlur Rahman Terhadap Beberapa Isu Dalam Pendidikan Islam, Jurnal Tasawur Islam, Pusat Pendidikan Islam, UiTM Shah Alam, Sept. 2000/J Akhir 1421.
43.     Perkembangan Protestant di Malaysia, Jurnal Academic Minds, UiTM Kampus Kelantan, Bil. 1 Januari – Jun 2005.

Penyelidikan:
1.       “Persepsi Pelajar Pengajian Tinggi Terhadap Pendidikan Islam – Kes Di ITM”. 27 April 1994. Pusat Penyelidikan dan Perundingan, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam.
Penyuntingan:
1.       Editor Luar, Dewan Bahasa dan Pustaka (Ruj: DBP/329/14 k. 5 (47))
o    The Islamic Conception of Justice, Majid Khadduri, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1984.
o    Muhammad Encyclopaedia of Seerah, Vol. 2 & 4, Afzalur Rahman, The Muslim School Trust of London, 1984, 1986.

No comments:

Post a Comment