Friday, November 14, 2014

Esprit de corps Nov 2015

7 tahun lagi menjelang usia pencen 56..esprit de corps aku tak boleh dipertikaikan... Individu & organisasi saling bertautan...tidak boleh satu mengatasi atau mengurangi yang satu lagi...Zuhairi & UiTM terpisah tiada...Zuhairi beri sumbangan kepada UiTM...UiTM juga mesti memberi sumbangan kepada Zuhairi...ke Tok Aman Bali selalu ku lalu di tepian mu aku singgahi jua untuk memenuhi hasrat ........ paintball games ku libatkan...masa tu dah berlalu...aku hanya memenuhi masa untuk orang lain...ku dah melangkaui masa dan tempat itu. Cherrio. No comments:

Post a Comment