Tuesday, June 19, 2012

Komentar Buku


KOMENTAR BUKU

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: SUATU PERSPEKTIF
Oleh
MOHD ZUHAIRI BIN SAFUAN

 1. Buku ini merupakan penulisan bersama Mohd Zuhairi Bin Safuan dengan Siti Fatimah Tasir, Prof. Madya Dr. Russanani @Asiah Hassan dan Nurizam Yusof dari Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM Kelantan pada bulan Julai 2009. Kumpulan ini juga secara bersama telah menulis beberapa buah buku lain seperti Konsep dan Penghayatan Islam, dan Tamadun Islam. Ia dicetak oleh penerbit dan pencetak buku yang terkenal di Kelantan iaitu Percetakan Aman Press Kota Bharu.
 2. Penulisan ini merupakan suatu sorotan perbincangan yang mencakupi dua tamadun besar dunia iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Asia.
 3. Ia terlebih dahulu menjelaskan definasi Ilmu Ketamadunan secara terperinci merangkumi bahasa Arab, Inggeris dan bahasa Melayu sehingga tamadun dapat difahami secara komprehensif iaitu kemajuan material dan spiritual. Turut membahaskan hubungan antara Tamadun-Agama-Budaya. Fenomena perkembangan dan kejatuhan sesebuah tamadun digarap beserta contoh dengan baik. Survival sesuatu tamadun akan berterusan sekiranya ia mengamalkan sikap terbuka dan mengenepikan amalan tertutup juga dibincangkan dalam aspek interaksi antara Tamadun dalam bab 1 ini.
 4. Tamadun Islam memberi sumbangan yang tidak ternilai harganya kepada ketamadunan dunia hari ini apabila Islam memperkenalkan Sepanyol (Andalusia) dengan ilmu pengetahuan. Pengaruh pemerintahan Islam selama lebih 400 tahun memberi kesan yang besar kepada penyebaran ilmu sains dan teknologi, tradisi keilmuan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan ke Eropah. Ini terbukti kerana Renaissance di Eropah adalah hasil interksi orang Barat dengan Tamadun Islam. Berikutnya ia menyingkap kedatangan Islam ke Eropah khususnya Andalusia (Sepanyol) dan mengupas sumbangan Tamadun Islam. Begit pun pada awal Bab 2 ini pembaca dibawa ntk melihat ssur galus kelahiran Tamaduun Islam di zaman Rasulllah s.a.w., Zaman Khlafa’ al-Rasyidin, Zaman Umaiyah dan Zaman Abbasiyah.
 5. Meneliti asas pembinaan Tamadun Malaysia di era pasca kemerdekaan 1957 dapat diketahui melalui Bab 3 yang memberi fokus kepada Islam dalam Tamadun Melayu dan Tamadun Malaysia sehingga dapat disimpulkan betapa jati diri Melayu ialah Islam dan Tamadn Malaysia bercirikan pola-pola keislaman. Bab ini didahului oleh senario alam Melayu sebelum kedatangan agama Islam, teori kedatangan Islam ke Alam Melayu sama ada Islam datang dari Tanah Arab, India ataupun China. Dijelaskan juga bagaimana Islam kemudian mendasari kehidupan masyarakat Melayu.
 6. Bab 4 merupakan huraian mengenai sistem kemasyarakatan dan kenegaraan Islam di Malaysia. Sistem kemasyarakatan Islam dijelaskan melalui aspek kekeluargaan, perkahwinan, kejiranan, institusi kemasyarakatan. Asas-asas hubungan sosial dalam Islam dan cara mengaplikasinya turut dijelaskan. Bab ini kemudian menghuraikan Islam dalam sistem Kenegaraan di Malaysia dengan menjurus kepada kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan, Dasar-Dasar Islam kerajaan Malaysia seperti Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam, Islam Hadhari dan pentadbiran Islam seperti Majlis Agama Islam Negeri, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam, Jabatan Agama Islam Negeri dan Majlis Mufti dan institusi Islam seperti JAKIM, Mahkamah Syariah, Tabung Haji, Bank Islam dan Takaful Islam..
 7. Tamadun Islam dan Tamadun Asia: Is-Is Kontemporari dan Cabaran terlebih dahl menyenth perkembangan semasa Dnia Islam seperti isu perpadan dan cabarannya
 8. Seterusnya ia memaparkan Islam, sistem dan pengaruhnya dalam Tamadun Melayu serta dalam pembinaan Tamadun Malaysia.
 9. Tamadun Islam dan Tamadun Asia turut berhadapan dengan pelbagai isu-isu kontemporer yang mencabar seperti perpaduan, globalisasi (politik, ekonomi, sosial), salah faham isu jihad dan dialog peradaban.
 10. Survival Tamadun Islam bergantung kepada agenda bertindak masyarakat Islam iaitu; membentuk masyarakat Islam yang sejati berpaksikan iman dan takwa, kembali kepada tradisi amalan Islam, melatih diri sensitif dengan maruah, belajar dari sejarah silam, keberkesanan sistem pendidikan, mewjdkan kmpuulan penggiat bidang strategik dan berorientasikan masa depan (futurism).
 11. Ia mempersembahkan kemajuan masa lampau Tamadun China dan juga Tamadun Indeia dengan asas jati diri, falsafah kehidupan, institusi dan pegangan keagamaan yang kuat, political will yang kuat, budaya ilmu dan inovasi yang tiada henti.
 12. Tanpa kita sedari betapa kemajuan yang kita kecapi pada hari ini merupakan lanjutan dari sumbangan tamadun lampau
 13. Tamadun tidak sunyi dari interaksi dan konfrantasi untuk merintis idea baru, sistem yang lebih sistematik dan tenaga manusia yang dinamik melalui interaksi tamadun Islam - tamadun Melayu,  tamadun Islam - tamadun India – Tam\dun China dan konfrantasi dengan tamadun Barat
 14. Walaupun tamadun Barat bersikap negatif dan berkonfrontasi, namun Tamadun Islam dan Asia mengambil aspek yang positif untuk memacu kemajuan hidup.
 15. Sains dan teknologi hari ini mempunyai asas yang kukuh dari Tamadun India-China-Islam.
 16. Buku ini mencadangkan betapa usaha untuk mewujudkan suasana kehidpan dunia yang lebih harmnoni dan menggembirakan hanya dapat diperolehi sekiranya kita mempunyai wawasan, perpaduan, daya intelektualisme, kecekapan menganalisis, kritisisme, semangat yang gigih dan daya juang yang kuat. 

No comments:

Post a Comment