Tuesday, April 2, 2013

Artikel Hubungan EtnikMASYARAKAT MAJMUK DAN  PENDIDIKAN

 Oleh

Mohd Zuhairi Bin Safuan
                                                                                                                   1.      Pendahuluan
Sosiologi pendidikan membincangkan aspek-aspek sosial yang boleh mempengaruhi pendidikan. Kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia banyak mempengaruhi sistem pendidikan di Malaysia. Oleh itu ia memberi impak besar dalam merumuskan Dasar Pendidikan Negara. Peristiwa 13 Mei 1969 dan Kg. Medan 6 Mac 2001 banyak memberi pengajaran perlunya sistem pendidikan memberi sumbangan kepada perpaduan.
Masyarakat majmuk terdiri dari berbagai kelompok ras / etnik yang berlainan tetapi berada di bawah satu bentuk pemerintahan.  Masyarakat majmuk pelbagai etnik ini mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yang tersendiri.
Ciri utama bentuk masyarakat ini ialah konflik, percanggahan dan paksaan. Kehidupan mereka terasing dan interaksi sosial yang terhad yang biasanya pada sektor ekonomi sahaja. Malaysia yang mempunyai masyarakat majmuk mesti menanggani persoalan hubungan etnik ini sebaik mungkin supaya seluruh tenaga dan fikiran rakyat dapat disalurkan kepada pembangunan negara.
Oleh itu pelajar mesti didedahkan dalam situasi pembelajarannya tentang;
a. Kesedaran mengenai kewujudan masyarakat majmuk. Pelajar harus mengamalkan persefahaman, toleransi, kerjasama dan perpaduan melalui pergaulan yang sihat di kalangan masyarakat majmuk dalam semua aktiviti pembelajaran dan kehidupan kampus. Ini kerana dalam bidang sosial; mereka berbeza dari segi pakaian, agama, tempat tinggal, pendidikan, bahasa dan sebagainya. Ada pertubuhan sosial yang berbeza dan sekolah yang berbeza. Majoriti orang Melayu tinggal di luar Bandar, orang China tinggal di lombong yang kemudiannya menjadi Bandar dan orang India di estet kesan dari dasar (divide and rule) “pecah dan perintah” penjajah Inggeris.
Keadaan ini telah mengurangkan interaksi sosial tetapi memperkuatkan semangat kekitaan etnik yang menyuburkan prasangka dan ketidaktahuan mengenai etnik yang lain. Setiap etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri (vernacular). Orang Melayu belajar di sekolah Melayu yang menggunakan bahasa Melayu. Di UiTM, pensyarah dari kalangan kaum lain dapat membantu dalam aspek ini.
b. Pelajar harus mengambil aspek kebaikan dari kemajmukkan demi memperkayakan kehidupan. Ini kerana setiap etnik mempunyai agama yang berbeza Islam, Kristian, Buddha, Hindu, Sikh, Animisme dan lain-lain sehingga membawa kepada polarisasi etnik. Perbezaan boleh menebal jika sentimen perbezaan dimainkan oleh pemimpin agama. Pelajar boleh mengetahui dan memahami aspek persamaan dan perbezaan agama selain anutannya dan menghormati amalan kebebasan agama. Ini membantu mewujudkan masyarakat yang bersatupadu dan bertanggungjawab.
c.   Pelajar perlu melakukan mobiliti sosial melalui pendidikan untuk menjamin keseimbangan ekonomi antara kaum. Ini kerana dalam bidang ekonomi; Ada pembahagian yang jelas seperti orang Melayu bergiat dalam pertanian, sebagai nelayan dan sektor awam yang berpendapatan rendah dan sederhana, orang China dalam sektor perniagaan dan perlombongan yang berpendapatan sederhana dan tinggi, manakala orang India dalam sektor perladangan, perkilangan dan keretapi yang berpendapatan rendah.
Berlaku ketidakseimbangan pendapatan sehingga berlaku tuntutan setiap etnik untuk mendapat hak yang lebih munasabah dan baik yang kesannya jika tidak ditangani membawa kepada ketidakstabilan negara.
d.     Berusaha menjadi pelajar yang bersikap moderat dan harmonis dalam semua kegiatan berpersatuan. Ini kerana dalam realiti dunia politik masyarakat majmuk mementingkan survival masing-masing dengan dipimpin oleh kalangan mereka sendiri dan sukar menerima kalangan pemimpin etnik lain. Setiap etnik ada parti politik tersendiri. Orang Melayu (UMNO dan PAS), orang China (MCA, DAP, Gerakan), orang India (MIC, IPP) dan demikian juga di Sabah dan Sarawak.
Parti yang berasaskan agama dan pelbagai kaum, gagal mendapat kepercayaan rakyat. Kewujudan parti politik berasaskan etnik menyuarakan kepentingan masing-masing sehingga menimbulkan persaingan kepentingan dan semangat perkauman terutamanya pada isu-isu seperti bahasa, agama, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Kita pernah didedahkan mengenai perjuangan chauvanisme persatuan bahasa Cina dan persatuan bahasa Tamil di UM.
            2.         Penutup
Pendidikan dan perpaduan merupakan ramuan penting untuk Malaysia menjadi negara yang maju, makmur, aman dan damai. Pengetahuan dan penggunaan ilmu sosiologi dalam pendidikan dapat membantu penting usaha-usaha perpaduan negara demi untuk kemajuan politik, ekonomi dan sosial. Perasaan kekitaan dan taatsetia terhadap Negara Malaysia perlu digerakkan melalui pendidikan. Sekian terima kasih.

No comments:

Post a Comment