Monday, October 24, 2011

Akademia

Senarai penulisan ku selama ini...semasa di UiTM Segamat...bagi mengelakkan kebosanan...
Artikel no. 42 dan 43 dibuat di UiTM Kelantan sewaktu awal .. sebelum ke kembangkan niche area...supaya kemampuan ku boleh didiversify


Artikel:
1. Islam Menggalakkan Umatnya Rajin Bekerja, Cahaya, Disember 1989, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 11-13.
2. Al-Farabi: Kesempurnaan Kehidupan Hendaklah Mengambil Kira Pembangunan Rohani dan Jasmani, Cahaya, April 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 9-12.
3. Anak-Anak Yatim Perlu Pembelaan, Cahaya, Ogos 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 29-32.
4. Pertunangan Antara Tuntutan Syarak dan Adat, Cahaya, Ogos 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 62-64.
5. Tariq Bin Ziyad Memperkenalkan Benua Eropah Kepada Islam dan Ketamadunan Moden, Cahaya, Disember 1990, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 33-35 & 39.
6. Ibnu Taimiyah: Kestabilan Masyarakat dan Negara Bergantung Kepada Pemimpin Yang Berwibawa, Cahaya, April 1991, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 42-48.
7. Sistem Politik Islam Berdasarkan Pengabdian Diri Kepada Allah, Cahaya, Disember 1991, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 29-35.
8. Panduan Untuk Kekalkan Silaturrahim, Ummi, Febuari 1992, Ummah Media Sdn. Bhd., Shah Alam, hlm. 52-53.
9. Minta Izin Masuk Rumah, Uswah, Mac 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 7-8.
10. Fatimah Az Zahrah: Ketua Wanita Syurga, Pendidik, April 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 22-24.
11. Silaturrahim Sebagai Pengukuh Ikatan Sosial, Cahaya, April 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 32-36.
12. Mengapa Masih Mengamalkan Sistem Kapitalis Sedangkan Kelemahannya Sudah Ternyata, Jurnal Akademik, Jil. 2 Bil. 1, 1992, ITM Johor, hlm. 15-23.
13. Mengintai, Uswah, Jun 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 7 & 15.
14. Membetulkan Diri Penting Untuk Setiap Muslim: Saiyidina Umar, Sinaran Islam, Ogos 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 23-25.
15. Bagaimana Nasib Umat Islam Bila Menjadi Minoriti: Suatu Pengajaran dari Sejarah, Cahaya, Ogos 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 17-23.
16. Bagaimana Nasib Umat Islam Bila Menjadi Minoriti: Suatu Pengajaran dari Sejarah (Sambungan), Cahaya, Disember 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 20-27.
17. Umar Bin Al-Khattab: Sahabat Yang Kaya Dengan Ilmu, Cahaya, Disember 1992, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 40-42.
18. Umar Bin Al-Khattab: Manusia Yang Kaya Dengan Ilmu, Pendidik, September 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 5-8.
19. Poligami Sebagai Penyelesaian Terakhir Masalah Sosial, Jurnal Akademik, Jil. 3 Bil. 1, Disember 1992, ITM Johor, 1-16.
20. Poligami Sebagai Penyelesaian Terakhir Masalah Sosial, Cahaya, Januari 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 37-46.
21. Bagaimana Mencegah kaum Belia Meniru Budaya Barat, Cahaya, April 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 22-24.
22. Tafsiran Saidina Ali Mengenai Politik, Seni dan Tauhid, Cahaya, Julai 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 36-40.
23. Masyarakat Islam Menghargai Kualiti, Dakwah, Ogos 1993, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 11-15.
24. Masyarakat Islam Menghargai Kualiti (Sambungan), Dakwah, September 1993, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 11-13.
25. Fundamentalisme: Dalam Pemikiran Islam dan Kristian, Jurnal Akademik, Jil. 4, Bil. 1, Januari 1994, ITM Johor, hlm. 1-7.
26. Kualiti Alam Sekitar: Terletak Kepada Kebijaksanaan Manusia, Cahaya, Oktober 1993, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 43-49.
27. Fundamentalisme: Istilah Barat Yang Mengelirukan, Mastika, November 1993, Utusan Melayu (Malaysia) Bhd., Kuala Lumpur, hlm. 54-55.
28. Mengenal Allah Melalui Rahmat dan Nikmat-Nya, Cahaya, Januari 1994, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 30-34.
29. Reformasi Nabi Muhammad S.A.W., Risalah Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Daerah Segamat, Johor, 20 Ogos 1994, hlm. 12-13.
30. Peranan Media Massa Dalam Mempertingkatkan Kefahaman Tentang Islam: Potensi dan Masalah, Jurnal Akademik, Jil. 5, Bil. 1, Januari 1995, ITM Johor, hlm. 47-50.
31. Benarkah Mundurnya Ummah Kerana Islam?, Cahaya, April 1995, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 44-46.
32. Kemunduran Umat Islam Perlu Ditanggani, Cahaya, April 1995, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 47-50.
33. Islam Ancaman Utama Barat, Al-Islam, Utusan Melayu (Malaysia) Bhd. , Kuala Lumpur, hlm. 78-81.
34. Wanita & Kosmetik, Dakwah, Ogos 1995, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Kuala Lumpur, hlm. 42-44.
35. Penghinaan Terhadap Islam Tiada Kesudahan, Cahaya, Bil. 4, 1995, BAHEIS, Kuala Lumpur, hlm. 40-43.
36. Media dan Remaja, Cahaya, Bil. 2/1999, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 7.
37. Perspektif Ekonomi Islam Ke Arah Melahirkan Pengguna Bijak, Sinar Rohani, Bil. 2/1999, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 9-13.
38. Perkembangan Teknologi Media Dari Perspektif Islam: Pecah Monopoli Barat, Tamadun, Mac 1999, hlm. 62-65.
39. Peranan Sedekah Dalam Ekonomi Islam, Sinar Rohani, Bil. 3/99, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 30-34.
40. Dunia Islam Menjelang Alaf 21, Sinar Rohani, Bil. 4/99, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 6-9.
41. Cabaran Teknologi Maklumat dan Media Massa Terhadap Umat Islam, Sinar Rohani, Bil. 2/2000, JAKIM, Kuala Lumpur, hlm. 30-34.
42. Pandangan Fazlur Rahman Terhadap Beberapa Isu Dalam Pendidikan Islam, Jurnal Tasawur Islam, Pusat Pendidikan Islam, UiTM Shah Alam, Sept. 2000/J Akhir 1421.
43. Perkembangan Protestant di Malaysia, Jurnal Academic Minds, UiTM Kampus Kelantan, Bil. 1 Januari – Jun 2005.

No comments:

Post a Comment