Saturday, April 12, 2014

Tanah Kelang

Kami menjenguk tapak tanah warisan ayah yang disewakan kepada syarikat Used Car kerana pada 1 januari 2015 kami akan membuat perjanjian baru dengan penyewa.

No comments:

Post a Comment